Tag Archives: afrikaans

KLIEK – Digitale Afrikaanse Taalkursus vir Generasie-Z

Waanneer jy die Kaapse Wynland Onderwys Distrik se e-leer konferensie op 9 Maart 2019 bywoon, maak gerus ‘n draai by die kamer van Macmillan, waar jy meer van Kliek kan leer.

Kliek Logo L BLUE 150mm 002

KLIEK is ’n splinternuwe gemengdeleer leermiddel nou beskikbaar vir gebruik in die Afrikaans Eerste Addisionele taal klaskamer. Die opwindende kursus is ontwerp om ’n liefde vir Afrikaans by leerders aan te wakker.

Afrikaans word op ’n nuwe en vars manier aangebied deur digitale leerwerk, aktiwiteite en toetse – alles ondersteun deur ’n oorvleulende werkboek.

KLIEK stel die onderwyser in staat om die klaskamer te omskep in ’n lewendige, gemengde leerarea. Die onderwyser besluit wanneer en hoe om die tegnologie binne en buite die klaskamer te gebruik.

Die kursus bied die volgende kenmerke en voordele vir leerders en onderwysers:

• Alle onderwerpe in die werkboek word ondersteun en aangevul met interaktiewe oefeninge, speletjies, animasie en toetse.

• Terugvoering op verkeerde antwoorde verskyn onmiddellik en leerders leer uit hulle foute.

• Leerders word beloon met toekennings vir deelname en goeie vordering. Hierdie benadering maak voorsiening vir ‘n generasie wat dadelik resultate en terugvoering wil hê.

• Hierdie program maak ook voorsiening vir selfgedrewe leer- en probleemoplossing. Die leerder kan dus moeilike konsepte op hy/sy eie tyd bemeester.

• Tegnologie is tweede natuur by Generasie-Z en wakker hulle entoesiasme aan, en daarom kan dit tot voordeel van die leerder, asook Afrikaans as skoolvak aangewend word.

Elke verbruiker registreer vir ’n twee jaar toegang tot die platform.

macmillan education logo

Vir meer inligting, kontak Macmillan Education:

Tel: 011 731 3300
Epos: customerservices@macmillaneducation.co.za
Webwerf: www.macmillan.co.za